Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ

 Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών  για τη λήψη αποφάσεων σε μια σειρά θεμάτων. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι εξής:

1.     Η αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

2.     Η έγκριση της διαδικασίας προμήθειας ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου  και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου χωματουργικού τύπου, που θα ενισχύσουν αποφασιστικά τον στόλο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

3.     Η επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την ολοκλήρωση του έργου των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: