Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ξεκινάει την καταγραφή ζημιών στις οικίες των περιοχών που επλήγησαν από τις  πλημμύρες της 12/01/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι οικίες και οι οικοσκευές,  έχουν υποστεί ζημιά, μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των πληγέντων κοινοτήτων του Δήμου, από τους οποίους θα παραλαμβάνουν και θα συμπληρώνουν την αίτηση και την εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημία, αφού συμπληρώσουν  την αίτηση, θα  την προσκομίσουν στο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας τους, μαζί με την εξουσιοδότηση, ο οποίος με τη σειρά του θα την υποβάλει στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Σχέδια των ανωτέρω αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν και από το Κέντρο Κοινότητας, (δ/νση : Γεωργίου Γεννηματά 8 Σάπες, τηλ. 2532023578).

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τις καταστροφές των οικιών, είναι μέχρι την 12/02/2021.

Σε κάθε περίπτωση πλημμυρισμένης οικίας, ο ιδιοκτήτης πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, ύψος νερού εντός του κτιρίου, κατεστραμμένα δομικά στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα​​ έρθει να ελέγξει την οικία​​ του.

 Αναλυτικά τα δικαιολογητικά:

-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


Περισσότερες πληροφορίες

Κ. Φακούδη Αποστολία : 2532350138

Προϊστάμενη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: