Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου: Κίνδυνος απώλειας ρυθμίσεων για εκατοντάδες οφειλέτες που οφείλεται σε υπαιτιότητά του ΕΦΚΑ

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου ζητά από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να παρέμβει ώστε εκατοντάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ να μην χάσουν τρέχουσες ρυθμίσεις οφειλών με υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών.

Σε ερώτηση που κατέθεσε μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι επειδή έχει καθυστερήσει ο επανέλεγχος των οφειλών από το ΚΕΑΟ και μάλιστα για οφειλές που υπάρχουν αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ εκατοντάδες οφειλέτες, που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση κινδυνεύουν να απενταχτούν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Το ίδιο ισχύει και για οφειλέτες για τους οποίους ακυρώθηκαν οι παλαιότερες ρυθμίσεις, οι οποίοι  εμφανίζονται στο σύστημα ως ανασφάλιστοι και βρίσκονται χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εν μέσω πανδημίας.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: «Κίνδυνος απώλειας ρυθμίσεων για εκατοντάδες οφειλέτες που οφείλεται σε υπαιτιότητά του ΕΦΚΑ, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών»

 

Τον Μάιο του 2019 αναρτήθηκε το με αριθμό 1762/Β/20/5/2019 ΦΕΚ, που αφορούσε στη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, σύμφωνα με τον ν. 4611/2019.

Η διαδικασία υπαγωγής των οφειλετών στη ρύθμιση περιελάμβανε δύο στάδια. Το πρώτο αφορούσε στην υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για τον υπολογισμό της οφειλής του και η προθεσμία έληγε την 30η Σεπτεμβρίου του 2019 και μετά από παράταση την 7η Οκτωβρίου του 2019. Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Προϋπόθεση για αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της οφειλής και ο επανυπολογισμός τυχόν παλαιότερων οφειλών από προηγούμενη ρύθμιση. Καταληκτική ημερομηνία για τη δεύτερη αυτή φάση ορίστηκε η 30ηΣεπτεμβρίου του 2020 και μετά από παράταση, λόγω αδυναμίας του ΚΕΑΟ να επεξεργαστεί τις οφειλές,  η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες οφειλέτες, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση να κινδυνεύουν να απενταχθούν, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Επειδή οι άνω οφειλέτες για τους οποίους ακυρώθηκαν οι παλαιότερες ρυθμίσεις, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός της οφειλής τους, εμφανίζονται στο σύστημα ως ανασφάλιστοι και βρίσκονται χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εν μέσω πανδημίας.

Επειδή η ανασφάλεια των ελεύθερων επαγγελματιών είναι μεγάλη, λόγω της πρωτοφανούς κατάστασης που επικρατεί, δεν πρέπει να επιβαρυνθούν και με την αγωνία της απένταξής τους από τη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και την επιβάρυνσή τους με τα χρέη που αυτό συνεπάγεται.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1) Με ποιου ευθύνη έχει καθυστερήσει τόσο ο επανέλεγχος των οφειλών από το ΚΕΑΟ και μάλιστα για οφειλές που υπάρχουν αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ;

2) Αν δεν καταφέρει το ΚΕΑΟ να υπολογίσει τις οφειλές μέχρι 31/12 που λήγει η νέα παράταση, τι θα γίνει με όλους αυτούς τους οφειλέτες που πρόκειται να απενταχθούν από τη ρύθμιση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: