Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Σημαντικές αποφάσεις για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό του 2021, αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα , πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών.

Μεταξύ αυτών ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του 2021 , όπως τα εισηγήθηκαν η Εκτελεστική και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Παράλληλα εγκρίθηκε η μετατροπή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας «Κ.Καραθεοδωρή» Δήμου Κομοτηνής σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συμμετοχή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών σ αυτόν και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του. Μια απόφαση που θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο για την υλοποίηση αναπτυξιακών και τεχνικών έργων με γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς, έξω από τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα.

Κοινωνικά ευαίσθητος ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ψήφισε την απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής τροφείων για τα νήπια στους παιδικούς σταθμούς Σαπών και Ξυλαγανής, για τη περίοδο αναστολής της λειτουργίας τους εξ αιτίας του κορωνοιού και την έγκριση μειώσεως μισθωμάτων σχολικών κυλικείων λόγω της πανδημίας.

Τέλος εγκρίθηκε η ένταξη μελετών του Δήμου από το  πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεση έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, γεγονός που θα επιταχύνει την σύνταξη μελετών για μια σειρά θεμάτων δομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: