Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου: Να διατεθεί σε όλους τους μαθητές ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο και στην ΠΕ Ροδόπης

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου ζητά, από κοινού με την πλειοψηφία των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, από την υπουργό Παιδείας να διατεθεί σε όλους τους μαθητές ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο.

Αναγκαιότητα που αναγνωρίζει και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ροδόπης, αφού παρότι διανύουμε ήδη την τρίτη εβδομάδα τηλεκπαίδευσης υπάρχουν μαθητές στην ΠΕ Ροδόπης που δε διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και έτσι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα, ενώ όπως σημειώνουν και οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών τα τεχνολογικά μέσα που μοιράστηκαν στη Ροδόπη είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις μεγάλες ανάγκες.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει πως το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης, φέρνει στο φως τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της αρμόδιας Υπουργού οι οποίοι από την περασμένη άνοιξη δεν έκαναν το παραμικρό για να προετοιμάσουν την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα στην τηλεκπαίδευση και αδυναμία ισότιμης πρόσβασης πολλών μαθητών σε αυτή»

 

Το συμβάν στην Πεύκη Ηλείας με τους πέντε μικρούς μαθητές να προσπαθούν στην αυλή του καφενείου του χωριού, μέσα στο κρύο, με δύο κινητά τηλέφωνα να συνδεθούν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Webex του Υπουργείου Παιδείας για να κάνουν μάθημα, κατέδειξε με το πλέον καταφανή τρόπο τα σοβαρά προβλήματα της τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας.

Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης για να εφαρμοστεί σωστά και να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα απαιτεί να πληρούνται μια σειρά από απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε το σύνολο των μαθητών να έχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτή. Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε μαθητής να έχει τον αναγκαίο τεχνολογικό εξοπλισμό (PC/Tablet) και πρόσβαση στο διαδίκτυο, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει αποτελεσματικά στην τηλεκπαίδευση.

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, αλλά και από αναφορές γονέων, πολλές οικογένειες σε όλη τη χώρα, στερούνται των απαραίτητων τεχνικών μέσων ή αυτά δεν βρίσκονται σε επάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καθόλου ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός, ενώ σε πολυμελείς οικογένειες (τρίτεκνες και πολύτεκνες) αυτός δεν επαρκεί για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες τους. Επίσης, δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς, πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή την προσβασιμότητα για να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Ειδικά στην Ηλεία, έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις μαθητών, οι οποίοι λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (μη κατοχή των αναγκαίων τεχνικών μέσων, μη πρόσβαση στο διαδίκτυο) δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τηλεμαθήματά τους, με αποτέλεσμα να στερούνται της εκπαίδευσής τους.

Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές στην προσπάθεια τους να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς υπάρχουν αναφορές και καταγγελίες για τεχνικά ζητήματα, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση να καθίσταται αδύνατη.

Επειδή, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει δημόσια και δωρεάν παιδεία,

Επειδή, η ισότιμη πρόσβαση σε αυτή είναι επιβεβλημένη,

Επειδή, είναι αναγκαίο κάθε μαθητής να διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης,

Επειδή, υπάρχουν πολλοί μαθητές που αδυνατούν για αντικειμενικούς λόγους (έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού και μέσων) να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα, υπό το κίνδυνο της αδικαιολόγητης απουσίας, εάν δεν τα καταφέρουν,

Επειδή, δεν έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στο διαδίκτυο,

Επειδή, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και γενικότερα οι πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν πολλές φορές οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση,

Ερωτάται η Υπουργός:

  1. Γνωρίζει πόσοι μαθητές στερούνται των απαραίτητων τεχνικών μέσων ή/και της πρόσβασης στο διαδίκτυο; Έχει γίνει η απαραίτητη καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου;

2.    Θα μεριμνήσει ώστε να διατεθεί σε όλους τους μαθητές ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο;

3.    Προβλέπεται να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα δημόσια δίκτυα και οι ψηφιακές πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: