Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου: Θα καταβάλετε τις ανεξόφλητες οικονομικές αξιώσεις στο σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΑΜΘ, δηλαδή και σε αυτές που αποκλείει η αριθμ.34341/59991/18-9-2020 ΚΥΑ;


Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου σχετικά με τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την καταβολή του μισθολογικού κόστους με την  αριθμ. 34341/59991/18-9-2020 ΚΥΑ  που έφερε η κυβέρνηση, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή και συνυπογράφεται από 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και της Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ζητά από τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να επανεξετάσουν την απόφασή τους και προτείνει παράλληλα να ενεργοποιηθεί το άρθρο 41 του Ν. 4608/2019, που μπορεί να καλύψει το έλλειμμα που δημιουργεί η ΚΥΑ, αφού έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω de minimis  έως του ποσού των 200.000€ αποκαθιστώντας την αδικία σε βάρος τους.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Θα  καταβάλετε τις ανεξόφλητες οικονομικές αξιώσεις στο σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΑΜΘ, δηλαδή και σε αυτές που αποκλείει η αριθμ.34341/59991/18-9-2020 ΚΥΑ;

Η Κυβέρνηση με την ψήφιση του Νόμου 4706/2020 και συγκεκριμένα του άρθρου 87  ισχυρίζονταν ότι θα αντιμετώπιζε το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των επιχειρήσεων της Α.Μ.Θ., οι οποίες αφορούσαν στην επιδότηση του μισθολογικού τους κόστους και δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ κατά την τελευταία δεκαετία. Η  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ34341/59991/18-9-2020) που εκδόθηκε για την εφαρμογή του Νόμου με τις προϋποθέσεις που θέτει δείχνει τις πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης για τον αποκλεισμό χιλιάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Θράκης γεγονός που αποτελεί εμπαιγμό στην επιχειρηματικότητα, πλήγμα στην τοπική οικονομία και εκθέτει τα κυβερνητικά στελέχη που θριαμβολογούσαν τις προηγούμενες μέρες.

Με την ΚΥΑ αποκλείονται χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγές στο ΣτΕ δεν θα λάβουν το σύνολο των οφειλόμενων από το Κράτος αλλά ένα πολύ μικρό μέρος  λόγω της παραγραφής της πενταετίας όπως ορίζει η ΚΥΑ στις προϋποθέσεις του άρθρου 2  σημ. 5 όπου  προβλέπεται «ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Ως εκ τούτου και  σύμφωνα με τα στοιχεία των Επιμελητηρίων της Α.Μ.Θ. μερικές μόνο δεκάδες  μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων θα ευεργετηθούν από τις διατάξεις της ΚΥΑ λαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού που θα καταβληθεί.  Επίσης η εκδοθείσα ΚΥΑ δημιουργεί νέα νομικά κωλύματα θέτοντας ως προϋπόθεση του συμψηφισμού ότι τα συγκεκριμένα ποσά θα είναι ελεύθερα από εκχωρήσεις ή κατασχέσεις και υποχρεώνοντας έτσι τις επιχειρήσεις αυτές να συνεχίσουν τις δικαστικές ενέργειες. 

Σε μια οικονομική συγκυρία που η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα ασφυκτιά κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης αβοήθητη και χωρίς στήριξη από τις ασκούμενες πολιτικές  οι περιοριστικές ρυθμίσεις της ΚΥΑ μόνο ως εμπαιγμός μπορούν να εκληφθούν. Γι αυτό είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου που με κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων όλης της Περιφέρειας σημειώνουν μεταξύ άλλων με έμφαση ότι η ΚΥΑ τιμωρεί τους μικρούς δικαιούχους που κατά τεκμήριο δεν προσέφυγαν σε ένδικα μέσα, τιμωρεί όσους δεν ήταν δύσπιστοι έναντι του δημοσίου. Ενώ σε άλλο σημείο σημειώνουν ότι ο στόχος αυτών των ενεργειών και οι επιπτώσεις αφορούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.  

Επειδή  με την  αριθμ. 34341/59991/18-9-2020 ΚΥΑ  η  μεγάλη πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της ΑΜΘ αποκλείονται από τις προϋποθέσεις που αυτή θέτει. 

Επειδή η  ΚΥΑ είναι κοινωνικά άδικη γιατί θέτει ως  προϋπόθεση  να έχει καταφύγει κανείς σε ένδικα μέσα, πράγμα που είναι σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων που δεν είχαν τέτοια δυνατότητα και ευνοεί μόνο ένα μικρό μέρος μεγάλων επιχειρήσεων.

Επειδή ο αποκλεισμός των χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων της Α.Μ.Θ. από την καταβολή της ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους τους στερεί την  δυνατότητα  να αντέξουν την οικονομική κρίση που βιώνουν αβοήθητες από τις ασκούμενες πολιτικές.

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

·      Τι μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι της επιδότησης  του μισθολογικού κόστους και οι χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις της Α.Μ.Θ. που αποκλείονται από την  αριθμ. 34341/59991/18-9-2020 ΚΥΑ;  

·      Είναι στις προθέσεις σας να ενεργοποιήσετε παράλληλα το άρθρο 41 του Ν. 4608/2019 που μπορεί να ενισχύσει μικρές επιχειρήσεις μέσω de minimis  έως του ποσού των 200.000€ ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: