Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

Στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή Δ.Χαρίτου οι επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος

 


 
Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου φέρνει στη Βουλή τις καταγγελίες του «Συλλόγου Ειδικού προγράμματος Πτυχιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα» για επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένων νέων πτυχιούχων μετά τη λήψη του προγράμματος σε φορείς του δημοσίου χωρίς να προηγηθεί προκήρυξη, με αδιαφανή κριτήρια και εκτός ΑΣΕΠ.

Ο βουλευτής καταγγέλλει το επιτελικό κράτος της ΝΔ που τακτοποιεί «δικά της παιδιά» και καλεί τον υπουργό Επικρατείας να καταθέσει εγγράφως τον αριθμό όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από 1/3/2020 μέχρι και σήμερα σε καταγγελλόμενους φορείς και Υπουργεία, όπως Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας [ΡΑΕ], Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών, Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Στις περιπτώσεις των επιλεκτικά ανανεώσεων συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος σε υπουργεία ή φορείς εποπτευόμενους από αυτά, ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τον κ. κ. Υπουργούς

-Επικρατείας (κ. Γεραπετρίτη)

-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

-Εσωτερικών

 

Θέμα: «Καταγγελίες για επιλεκτικέςανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικούπρογράμματος».

Επιλεκτικές ανανεώσεις συμβάσεων νέων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα νέων πτυχιούχων και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, καταγγέλλει ο «Σύλλογος Ειδικού προγράμματος Πτυχιούχων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».Συγκεκριμένα μετά την λήξη του προγράμματος από τον Μάρτιο και εντεύθεν ένας αριθμός νέων πτυχιούχων του εν λόγω προγράμματος που είναι σε γνώση τους σύναψαν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε διάφορους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες με τελείως αδιαφανή κριτήρια, χωρίς να υπάρξει καμία δημόσια προκήρυξη και χωρίς να τηρηθεί καμία απολύτως διαδικασία ως προς τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Όπως ο σύλλογος των νέων πτυχιούχων καταγγέλλει τέτοιες επαναπροσλήψεις-ανανεώσεις συμβάσεων έγιναν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας [ΡΑΕ], σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών καθώς και στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Εύλογα είναι τα ερωτήματα όλων των νέων άνεργων επιστημόνων και δικαιολογημένη η αγανάκτηση ιδιαίτερα των νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος, που ενώ σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος σε σημαντικούς κοινωνικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, κατηγορηθήκαν  κατ’ επανάληψη από το υπουργείο Εργασίας ότι «θέλουν να τρυπώσουν στο δημόσιο από το παράθυρο». Ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθούν το λεγόμενο επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της ΝΔ,  χωρίς καμία διαφάνεια, με άγνωστες διαδικασίες και καμία αξιοκρατία να τακτοποιεί τα «δικά της παιδιά» αναβιώνοντας από το παρελθόν το πελατειακό κράτος.

Επειδή οι επανειλημμένες καταγγελίες από τους ενδιαφερομένους για επιλεκτικές και κατ’ εξαίρεση ανανεώσεις συμβάσεων νέων πτυχιούχων του προγράμματος εξακολουθούν  να μένουν αναπάντητες από την πλευρά της κυβέρνησης.

Επειδή  οι φορείς οι όποιοι καταγγέλλονται για τέτοιου είδους συμβάσεις είναι είτε υπουργεία είτε φορείς που εποπτεύονται από υπουργεία.

Καλείται ο Υπουργός Επικρατείας να καταθέσει εγγράφως:

1]Τον αριθμό όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συνάψει από την 1/3/2020 μέχρι και σήμερα  κάθε ένας από τους φορείς και τα Υπουργεία  που καταγγέλλονται συγκεκριμένα και αναγράφονται στην προκείμενη ερώτηση.

2] Ποιες από τις παραπάνω συμβάσεις- κατά φορέα και υπουργείο- έχουν συναφθεί με νέους πτυχιούχους του ειδικού προγράμματος, που έχει ολοκληρωθεί.

3] Αυτές οι συναφθείσες συμβάσεις να κατατεθούν ώστε να είναι σε γνώσηόλωντο είδος των συμβάσεων, οι διαδικασίες που ακολουθηθήκαν, καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

Στις περιπτώσεις των επιλεκτικά ανανεώσεων συμβάσεων νέων πτυχιούχων του ειδικού προγράμματος σε υπουργεία ή φορείς εποπτευόμενους από αυτά τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτριος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: