Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ανακοινώνεται στους πολίτες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53080 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό στις υπαίθριες λαϊκές αγορές (παζάρια).

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Τ.Ο.ΑΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: