Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΙΜΕΡΟΥ

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της δημοτικής τουριστικής περιουσίας του, η οποία για πολλά χρόνια ήταν ανεκμετάλλευτη και παρατημένη, ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών προχωράει στην δημοπρασία εκμίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλαγανής, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης της διαδικασίας την 9η π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης στα τηλ. 2532350107 κ. Τούλα Λουλού και 2532350114 κ. Αθανάσιος Κλωνίδης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: