Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ WIFI


Μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στον τομέα της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας υλοποιείται μέσα από την ένταξη του στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wifi4EU.
          Συγκεκριμένα ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών θα χρηματοδοτηθεί  από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εγκατάσταση σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης ( Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους ώστε ν’ αποκτήσουν οι πολίτες και οι επισκέπτες του Δήμου δωρεάν υψηλή ποιότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
          Να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τρίτη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν τεράστιος, καθώς υποβλήθηκαν πάνω από 8.600 αιτήσεις για μόλις 947 χρηματοδοτήσεις ( ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων : 11%)ανάμεσα τους και ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών ,ενώ στις προηγούμενες προσκλήσεις χρηματοδότησης δεν είχε υποβληθεί αίτημα από το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.
          Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε συνεργασία με το ¨Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης¨


Δεν υπάρχουν σχόλια: