Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΣύμφωνα με τo ΦΕΚ 2857/13.7.2020 Τεύχος Β’ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457 έπειτα από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 τίθεται σε εφαρμογή η προσωρινή απαγόρευση των πανηγυριών και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων από 13/07/2020 έως 31/07/2020.

Ως εκ τούτου εντός του Δήμου μας, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πανηγύρια και άλλες δημόσιες ανοιχτές εκδηλώσεις για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα σε όλη την έκταση του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.
Η   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΛΟΥΡΜΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: