Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

. Νέα Τμήματα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ζητούν οι Πρυτανικές Αρχές - Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εθνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης


Συνάντηση εργασίας με τις Πρυτανικές Αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχε ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, στο κτίριο Διοίκησης του Δ.Π.Θ.
Στη συνάντηση η οποία είχε ανεπίσημο χαρακτήρα ήταν παρόντες ο Πρύτανης, Καθηγητής Χειρουργικής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, και η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

Μετά από ξενάγηση του κυρίου Μήτκα στους χώρους του Πανεπιστημίου, συζητήθηκαν θέματα για τα οποία η ΕΘΑΑΕ εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας, όπως το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, η ίδρυση νέων ακαδημαϊκών Τμημάτων στο Δ.Π.Θ., η κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, η κατανομή των θέσεων προσωπικού.
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία πιστοποίησης των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξετάσεις.
Τέλος, οι πρυτανικές αρχές παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από το Πανεπιστήμιο για τη διεύρυνση και την ανάπτυξή του με την ίδρυση νέων Τμημάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: