Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ : ΔΕΙΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ!


Τον Απρίλιο του έτους 2016 με την υπουργική απόφαση 13311/273 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ, καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Παρότι η επιδότηση εργασίας 12% των επιχειρήσεων της Θράκης είναι μια ενίσχυση θεσμοθετημένη από το 1976, έχει να καταβληθεί στις επιχειρήσεις της περιοχής από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010. Το ποσό των οφειλών, που έχει συσσωρευθεί από τότε, πλησιάζει, αθροιστικά για τις επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα 240 εκατ. ευρώ.

Ο προηγούμενος υπουργός Ανάπτυξης, κος Σταθάκης προέβη στην αιφνίδια κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης, καίτοι γνώριζε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν είχε καταβάλει στις επιχειρήσεις τις οφειλόμενες ενισχύσεις από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010 έως το έτος 2015.

Μάλιστα, την εποχή εκείνη είχε έρθει στο φως και απάντηση της κοινοτικής επιτρόπου ανταγωνισμού σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ., Μαρίας Σπυράκη που αποκάλυπτε ότι η επιδότηση αυτή δεν αντιβαίνει στο Ενωσιακό Δίκαιο για τον υγιή και ανόθευτο ανταγωνισμό.


Ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ επανήλθε στις 23 Απριλίου ρωτώντας εκ νέου τρεις υπουργούς, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, εάν υπό το φως των νέων συνθηκών και της  305/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση Σταθάκη 13311/273/21.3.2016, με την οποία είχε καταργηθεί η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η σημερινή κυβέρνηση σκοπεύει να ανταποκριθεί στα δίκαι αιτήματα των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Τα ερωτήματα που έθεσε:

Μετά και την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση 13311/273/21.3.2016, με την οποία καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, σκοπεύετε να ικανοποιήσετε το δίκαιο αυτό αίτημα όλων των επιχειρήσεων της ΠΑΜ-Θ είτε έχουν προσφύγει δικαστικά για το ζήτημα της απόδοσης της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους εργασίας είτε όχι, που εκκρεμεί από το Β’ εξάμηνο του 2015;  

2. Θεωρείτε ότι μετά και την τελευταία απόφαση του ΣτΕ αλλά και την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ε.Ε., συνεχίζουν να υφίστανται λόγοι αναίρεσης του μέτρου επιδότησης κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

3. Αν δεν υπάρξει και σε αυτή την φάση επανεκκίνηση της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την τρομακτική ύφεση των τελευταίων μηνών αλλά και με την εν γένει υστέρηση που την διακρίνει σε ό,τι έχει να κάνει με τους αναπτυξιακούς της δείκτες, πότε θα συμβεί αυτό; Υπάρχει εν τέλει πολιτική βούληση στην παρούσα κυβέρνηση να στηριχθεί η καθημαγμένη οικονομία της ΑΜ-Θ ή θα δούμε και πάλι να επαναλαμβάνεται το έργο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;               

  Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας έδωσε την κάτωθι απάντηση για το θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ
Δια της Βουλής των Ελλήνων
ΘΕΜΑ: Σχετικάμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5894/23.4.2020 ερώτηση.
Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5894/23.4.2020 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά με το ζήτημα της επιδότησης μισθολογικού κόστους, σημειώνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:
Α. Ο σχεδιασμός μέτρων επιδότησης μισθολογικού κόστους, όπως αυτή που προβλέπεται στο
άρθ. 21 του ν.1767/1988 (Α΄ 63),αποτελεί κατ’ αρχάς αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
ενισχύσεων με την μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ενωσιακοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις αυτής της μορφής δύναται να χορηγούνται μόνο εφόσον πληρούν είτε τις προϋποθέσεις σχετικής εγκριτικής απόφασης της ΕΕ, είτε τις προϋποθέσεις του Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014,όπως αναφέρεται και στην ερώτηση, ή των Κανονισμών της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Β. Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α΄63), όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1836/1989 (Α΄ 89), θεσπίστηκε οικονομική ενίσχυση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ` του αναπτυξιακού ν. 1262/1982, οι λεπτομέρειες της οποίας εξειδικεύτηκαν με δεκατρείς επιμέρους κ.υ.α.. Επισπεύδον Υπουργείο στην εφαρμογή του εν λόγω νόμου είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την υπ. αρ. οικ.13311/273/21.3.2016 κ.υ.α. (Β΄ 997) καταργήθηκαν οι δεκατρείς επιμέρους κ.υ.α. οι οποίες εξειδίκευαν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α΄63), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1836/1989 (Α΄ 89).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: