Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

Ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


Σας ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης της ετήσιας  εισοδηματικής ενίσχυσης  οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,  για το έτος 2019 (που δεν υλοποιήθηκε πέρυσι) οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 15 Μαΐου  2020 στα ΚΕΠ ΣΑΠΩΝ και ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
α) σε εξακόσια (600,00)ευρώ ετησίως , εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και
β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως,  εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός  (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) EKKAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  (2017-2018)ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  +  Ε1   (ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  2018)
2) ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  (ΕΦ ‘ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΠΡΩΤΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ   ΤΡΑΠΕΖΑΣ  Ή ΕΛ.ΤΑ    (ΑΡΙΘΜΟΣ  IBAN)
5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   (ΑΠΟ  ΚΕΠ)
6) ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΜΟΝΙΜΟΥ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  (ΑΠΟ  ΚΕΠ)
    

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ

                                                      ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: