Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αμέτ Προς τους κκ. Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης&Επενδύσεων, Εργασίας&Κοινωνικών ΥποθέσεωνΘΕΜΑ: Καταβολή της επιδότησης του 12% του κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις της ΑΜ-Θ
Τον Απρίλιο του έτους 2016 με την υπουργική απόφαση 13311/273 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 997/11-4-2016 ΦΕΚ, καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.


Παρότι η επιδότηση εργασίας 12% των επιχειρήσεων της Θράκης είναι μια ενίσχυση θεσμοθετημένη από το 1976, έχει να καταβληθεί στις επιχειρήσεις της περιοχής από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010.

Το ποσό των οφειλών, που έχει συσσωρευθεί από τότε, πλησιάζει, αθροιστικά για τις επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα 240 εκατ. ευρώ.

Ο προηγούμενος υπουργός Ανάπτυξης, κος Σταθάκης προέβη στην αιφνίδια κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης, καίτοι γνώριζε ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν είχε καταβάλει στις επιχειρήσεις τις οφειλόμενες ενισχύσεις από το Β΄ εξάμηνο του έτους 2010 έως το έτος 2015.

Συνεπεία της άρνησης καταβολής των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων για μια πενταετία και περαιτέρω της οριστικής κατάργησης του αναπτυξιακού μέτρου, εκατοντάδες μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών υπέστησαν τεράστια οικονομική ζημία ενώ αναρίθμητες θέσεις εργασίας χάθηκαν στις ευαίσθητες αυτές περιοχές.
Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης από το έτος 2010 και μέχρι την κατάργηση του μέτρου το έτος 2016, απέστειλαν στα αρμόδια υπουργεία δεκάδες παρεμβάσεις για την αποτροπή της κατάργηση ενός σημαντικού αναπτυξιακού μέτρου που συνέβαλε καθοριστικά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση παρά τις δεσμεύσεις για αντικατάσταση της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης με παρόμοιο αναπτυξιακό μέτρο, ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την υπ’ αριθμόν 305/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η εν λόγω υπουργική απόφαση 13311/273/21.3.2016, με την οποία καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Με τον τρόπο αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαίωσε τον πολυετή αγώνα των Επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων και παράλληλα δίνει το δικαίωμα στα Υπουργεία σας να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή των οφειλομένων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία σε ερώτηση για το ίδιο θέμα που είχα καταθέσει το 2016 είχε ψευδώς διαμηνύσει στην απάντησή της προς εμένα και τους παραγωγικούς φορείς της Θράκης,  ότι η επιδότηση κόστους εργασίας του 12% ήταν ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο, γιατί δήθεν «νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και επιπλέον ότι υπάρχει ο κίνδυνος ώστε η αναμόχλευση του θέματος εκ μέρους των επιχειρήσεων να οδηγήσει σε αναδρομική αναζήτηση ανάκτησης επιδοτήσεων αυτού του είδους από τα όργανα ελέγχου της Ε.Ε».  

Σε απάντηση,όμως, της Κομισιόν και συγκεκριμένα της τότε Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ε.Ε., μετά από ερώτηση της συναδέλφου ευρωβουλευτού της Ν.Δ., Μαρίας Σπυράκη που κατατέθηκε το 2016 για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρεται ότι «το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα που υλοποιούνται σε μειονεκτούσες περιοχές όπως είναι η  Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, εφόσον συνδέεται με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας καθώς και για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση».

Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν, εξάλλου, από το κράτος-μέλος, «χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία, αρ. 6512014».

«Ακόμα όμως και αν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολαταύτα να εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας.Σε κάθε περίπτωση η απόφαση περί χορηγήσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κανόνων, ανήκει στο κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει το εύλογο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα οι δυνατότητες ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τους κανόνες του Ενωσιακού δικαίου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι τα Υπουργεία σας, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να εξετάσουν στη παρούσα πρωτοφανή οικονομική συγκυρία, την καταβολή των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων των ετών 2010 – 2015 προς τις μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως έμπρακτο μέτρο στήριξης της ευαίσθητης οικονομίας των περιοχών αυτών αλλά και ως κίνητρο διατήρησης των πολύτιμων θέσεων εργασίας.

Σε μία εποχή που η κάθε θέση εργασίας αποτελεί πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο αλλά και στοιχείο άσκησης κοινωνικής ευθύνης, η επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του μεγαλύτερου «εργοδότη» στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, συνιστά εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιβίωσης της ίδιας της περιοχής,  συγκράτησης της καλπάζουσας ανεργίας και ευκαιρία για μία νέα αρχή.

Οι επιχειρήσεις της ΑΜ-Θκαι ο κόσμος της εργασίας αναμένουν τώρα να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στις δικές της υποχρεώσεις.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε

1. Μετά και την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση 13311/273/21.3.2016, με την οποία καταργήθηκε η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, σκοπεύετε να ικανοποιήσετε το δίκαιο αυτό αίτημα όλων των επιχειρήσεων της ΠΑΜ-Θ είτε έχουν προσφύγει δικαστικά για το ζήτημα της απόδοσης της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους εργασίας είτε όχι, που εκκρεμεί από το Β’ εξάμηνο του 2015;  

2.Θεωρείτε ότι μετά και την τελευταία απόφαση του ΣτΕ αλλά και την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ε.Ε., συνεχίζουν να υφίστανται λόγοι αναίρεσης του μέτρου επιδότησης κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

3. Αν δεν υπάρξει και σε αυτή την φάση επανεκκίνηση της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά την τρομακτική ύφεση των τελευταίων μηνών αλλά και με την εν γένει υστέρηση που την διακρίνει σε ό,τι έχει να κάνει με τους αναπτυξιακούς της δείκτες, πότε θα συμβεί αυτό; Υπάρχει εν τέλει πολιτική βούληση στην παρούσα κυβέρνηση να στηριχθεί η καθημαγμένη οικονομία της ΑΜ-Θ ή θα δούμε και πάλι να επαναλαμβάνεται το έργο των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;        

Ο Ερωτών βουλευτής


Αχμέτ Ιλχάν Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: