Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Συνάντηση των Εταίρων του προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών


Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσει αντιπροσωπεία του Δήμου Κίρτζαλι και του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου Κίρτζαλι της Βουλγαρίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Η αρχαία Ροδόπη και το Αιγαίο -Πολιτιστικός Διάδρομος για την ανάπτυξη της περιοχής» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος .

Το έργο έχει εγκριθεί  προς χρηματοδότηση στην επενδυτική προτεραιότητα  «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020.
Το έργο αφορά την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και ειδικότερα της περιοχής της Αρχαίας Μαρώνειας με στόχο  την αύξηση της τουριστικής ροής και την ταυτόχρονη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη και προσφορά νέων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή του δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: