Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (έργο “THE HEALTHY MUNICIPALITY” του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας “INTERREG VA GREECE- BULGARIA 2014-2020”)


Η Αναπτυξιακή Ροδόπης λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές συμμετέχει στο έργο «Πολιτικές για τη Βελτίωση της Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές» με ακρωνύμιο “Ο Υγιής Δήμος”, γενικός στόχος του οποίου είναι ο σχεδιασμός και η εισαγωγή πολιτικών πρόληψης σε επίπεδο Δήμου σε απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Αναπτυξιακή Ροδόπης διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Αχίλλειον στην Κομοτηνή.
Την έναρξη της ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε. κ. Τσαλικίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ροδόπης, ενώ θα ακολουθήσει συνοπτική παρουσίαση του έργου από το φορέα και παρουσιάσεις των παραδοτέων των δράσεων.

Οι παρευρισκόμενοι φορείς και πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ωφέλειες που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν τις προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης των αποτελεσμάτων του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο "The Healthy Municipality" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.


Δεν υπάρχουν σχόλια: