Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας και Συλλογής Ατόμων Πρίνου - Ανακοίνωση του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών


ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δασική  Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας και Συλλογής Ατόμων Πρίνου»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη με αριθμό 40 δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη περί ρυθμίσεως της υλοτομίας και συλλογής ατόμων πρίνου που εκδόθηκε από τη Δ/νση Δασών Ροδόπης, επιτρέπεται στους μόνιμους κατοίκους των οικισμών Ξυλαγανής, Προσκυνητών, Εργάνης, Ν. Πέτρας, Πελαγίας, Μιράνων, Βένας, Σαλμώνης, Μαρώνειας, Ασκητών, Στρύμης, Διώνης, Κρωβύλης, Παλιάς Κρωβύλης και Πετρωτών η υλοτομία, συλλογή και μεταφορά ατόμων πρίνου, από τις δημόσιες δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις των περιφερειών των οικισμών τους, για κάλυψη των ατομικών τους αναγκών, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα σ’ αυτούς να προβαίνουν στην πώλησή τους και εκτός των περιοχών οι οποίες αναφέρονται στη συγκεκριμένη ρυθμιστική διάταξη.
Η υλοτομία και συλλογή των ατόμων πρίνου θα διενεργείται μέχρι και 23 Ιανουαρίου 2020, από 8ης πρωινής μέχρι 15ης απογευματινής τις εξής ημέρες κατά οικισμό
Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών Βένας, Σαλμώνης, Στρύμης, Διώνης, Ασκητών, Κρωβύλης, Παλιάς Κρωβύλης και Πετρωτών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.
Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών Ξυλαγανής, Προσκυνητών, Εργάνης, Ν. Πέτρας, Πελαγίας, Μιράνων, Μαρώνειας κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1.   Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3.   Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας (πρέπει να προσκομιστεί εκκαθαριστικό 2018)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Προέδρους Κοινοτήτων. 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: