Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


                                             
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

                                                                                                                     Σάπες 11Νοεμβρίου 2019                                          


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Οι καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους, μέχρι και τις 31/10/2018, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την παροχή του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.

Μαζί με την αίτηση θα επισυναφθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:1.       το απόκoμα λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας
2.      οι δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
3.        οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού
4. οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικού) όλων των μελών του νοικοκυριού
5. οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
6.     πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης
7.     γνωμάτευση πιστοποίηση ΚΕΠΑ
8.     βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα / κρατικού νοσοκομείου, που πιστοποιεί την ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7:00- 15:00, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, Γ. Γεννηματά 8, Σάπες (πλησίον Κέντρου Υγείας Σαπών) (τηλέφωνο: 2532023578).

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα, κατά την υποβολή της αίτησης και των συνοδών δικαιολογητικών.Δεν υπάρχουν σχόλια: