Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

«Πρόσκληση συμμετοχής σε μονοήμερα σχολικά προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Μαρώνειας»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Μαρώνειας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας Προτεραιότητας 6, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς Π΄/θμιας και Δ΄/θμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας του Ν. Ροδόπης, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μονοήμερα σχολικά προγράμματα στο ΚΠΕ Μαρώνειας για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι την επίσημη έγκριση των προγραμμάτων από το ΥΠΠΕΘ, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα συμμετοχής και να την διαβιβάσουν στους Υπευθύνους Σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης μέχρι την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.


Τα μονοήμερα περιβαλλοντικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν από το ΚΠΕ Μαρώνειας είναι τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αριθ.
Μαθητών 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
«Ψάρι, ψαράκι…..πώς ήρθες στο πιατάκι;»
1.Εισαγωγική ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ
2.Επίσκεψη στο λιμάνι του Ίμερου και δραστηριότητες “Παρά Θιν Αλός”.
3.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – παραλαβή Βεβαίωσης Υλοποίησης Μονοήμερου Προγράμματος.
40
Π΄/θμια (Νηπιαγωγεία, Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη) 
Σχολικές Μονάδες της Ειδικής Αγωγής
Οκτώβριος- Δεκέμβριος
«Ναι!Ανακυκλώνω. Ανακυκλώνω σωστά;»
 1. Εισαγωγική ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ
2. Δραστηριότητες πεδίου (ενδοσχολικά και εξωσχολικά)  
3. Εργαστήριο- Κατασκευές
4.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – παραλαβή  Βεβαίωσης Υλοποίησης Μονοήμερου Προγράμματος.
35
Π΄/θμια και Δ΄/θμια (Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄) και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου
Σχολικές Μονάδες της Ειδικής Αγωγής & ΕΕΕΕΚ
Οκτώβριος- Δεκέμβριος
«Το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε6»
1.Εισαγωγική ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ
 2.Δραστηριότητες πεδίου στον παραδοσιακό οικισμό της Μαρώνειας (orienteering)- Το Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού
3.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – παραλαβή Βεβαίωσης Υλοποίησης Μονοήμερου Προγράμματος.
40
Π΄/θμια (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη) 
Γυμνάσιο –Λύκειο-ΕΠΑΛ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Οκτώβριος- Δεκέμβριος
«Οι Λιμνοθάλασσες της Ροδόπης»
1.Εισαγωγική ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ για την αξία και το ρόλο που επιτελούν οι λιμνοθάλασσες.
2.Δραστηριότητες πεδίου: επίσκεψη σε λιμνοθάλασσα της Ροδόπης, με ειδικά τηλεσκόπια και κιάλια, οι μαθητές ασκούνται στην παρατήρηση πουλιών (birdwatching),την αναγνώριση και ταυτοποίηση ειδών.
3.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – παραλαβή Βεβαίωσης Υλοποίησης Μονοήμερου Προγράμματος
40
Π΄/θμια ( Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη)
Γυμνάσιο –Λύκειο-ΕΠΑΛ 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Ειδική Αγωγή-ΕΕΕΕΚ
Οκτώβριος-  Δεκέμβριος
«Με Την Πνοή Του Ανέμου … Στα Αιολικά Πάρκα Της Ροδόπης»
1.Εισαγωγική ενημέρωση στο χώρο του ΚΠΕ
2.Επίσκεψη στα Αιολικά Πάρκα της Ροδόπης ή στο Φράγμα της Γρατινής
3.Συμπλήρωση ερωτηματολογίου – παραλαβή Βεβαίωσης Υλοποίησης Μονοήμερου Προγράμματος
40
Π΄/θμια (Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξη)
Γυμνάσιο– Λύκειο -ΕΠΑΛ
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Οκτώβριος-  Νοέμβριος
Η κάθε σχολική μονάδα έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα του ΚΠΕ Μαρώνειας και θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον φορέα, για την πορεία της αίτησής τους. 
Η Παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Μαρώνειας, αν και υποστελεχωμένη, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων.
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση,  επικοινωνήστε στο 25330 -  22596 και 6977054587 (Δάφνη Κυνδελέρου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Μαρώνειας).
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Όνομα Σχολείου:
Δ/νση Εκπ/σης 
(σχολείου):
Τηλέφωνο σχολείου:
E-mail σχολείου
Fax σχολείου :
Όνομ/μο συντονιστή εκπ/κου:
Κινητό συντονιστή & συνοδού:
Όνομ/μο συνοδού εκπ/κου:
Τίτλος Μονοήμερου Περιβαλλοντικού Προγράμματος:
Τάξη / Τάξεις:
Αριθμός μαθητών:
Παρατηρήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: