Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ


Την Τετάρτη 30/10/2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με μοναδικό θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες με ποσοστό 93,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023, απαρτιζόμενο από τα κάτωθι μέλη, ήτοι:
Πρόεδρος: Τσαλικίδης Νικόλαος 
Διευθύνων Σύμβουλος: Λουρίκας Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Ιμάμ Τζανέρ
Γραμματέας: Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν 
Μέλος: Καρασταύρου Δημήτριος
Μέλος: Χαριτόπουλος Κωνσταντίνος
Μέλος: Εγκήν Αλή

Μετά την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΑΝΡΟ Α.Ε , Νικόλαος Τσαλικίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, δήλωσε ότι η Αναπτυξιακή Ροδόπης αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή. «Ως νέα διοίκηση της εταιρείας θα εργαστούμε μεθοδικά και συγκροτημένα για την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών μας κοινωνιών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: