Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Την άρση μιας μεγάλης αδικίας που διαπράττεται σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων Ελλήνων πολιτών που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε και οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει προηγουμένως (40) έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα παροχής πλήρους Εθνικής Σύνταξης, ζητούν με ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας &Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Αχμέτ Ιλχάν, Γιώργος Μουλκιώτης και Χαρά Κεφαλίδου.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης  μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης».

Να σημειωθεί ότι το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης σήμερα ανέρχεται στα 384 ευρώ και προϋποθέτει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος.
Με την ερώτησή τους οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν σκοπεύουν να προβούν σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αρθεί ή και να μειωθεί το όριο των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διανομής στην χώρα για τους προηγουμένως διαμένοντες σε χώρες εκτός Ε.Ε. δικαιούχους ασφαλιστικής κάλυψης πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που τους εμποδίζει από την λήψη πλήρους Εθνικής Σύνταξης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:


Προς: Υπουργό  Οικονομικών, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
Θέμα: Αποκατάσταση αδικιών από την καταβολή Εθνικής Σύνταξης σε βάρος δικαιούχων ασφαλισμένων προερχόμενων από χώρες εκτός Ε.Ε., χωρίς 40 χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Νόμο 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 «στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης».
Ειδικά όμως για τους πολίτες χωρών εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς καιτο ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α' 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α' 165)».
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384 ευρώ (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος). Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ως εξής: α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 ευρώ. β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής και γ) στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ).
Από τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλο ότι αδικούνται κατάφορα Έλληνες πολίτες που έζησαν κατά το παρελθόν σε χώρες εκτός Ε.Ε. και σήμερα περιορίζεται απελπιστικά το ύψος της αποδιδόμενης σε αυτούς Εθνικής Σύνταξης, ακόμα και όταν έχουν συμπληρώσει 20 έτη ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ελλείπει το σωρευτικό κριτήριο της τεσσαροκονταετούς μόνιμης και νόμιμης διαμονής τους στην χώρα. 
Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
Σκοπεύετε να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αρθεί ή και να μειωθεί το όριο των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διανομής στην χώρα για τους προηγουμένως διαμένοντες σε χώρες εκτός Ε.Ε. δικαιούχους ασφαλιστικής κάλυψης πολίτες, ώστε να αποκατασταθεί μια αδικία που τους εμποδίζει από την λήψη πλήρους Εθνικής Σύνταξης κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016;
Οι ερωτώντες βουλευτές 
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης
Μουλκιώτης Γεώργιος, Βοιωτίας
Κεφαλίδου Χαρά, Δράμας

Δεν υπάρχουν σχόλια: