Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Ψήφισμα της ΕΛΜΕ Ροδόπης κατά του Χρυσού »


Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ροδόπης ομόφωνα επαναλαμβάνει την πάγια θέση του και δηλώνει την απόλυτη άρνησή του στην εξόρυξη του χρυσού στις Σάπες και στο Πέραμα. Το θέμα επανήλθε ξανά στις μέρες μας, ωστόσο δεν έχει αλλάξει τίποτα στις συνθήκες που υπήρχαν τα προηγούμενα έτη. Η επένδυση στο χρυσό εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής και καταστρεπτική για τον υδροφόρο ορίζοντα.
Ως εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούμε τους συναδέλφους μας που αναλαμβάνουν προγράμματα Αγωγής Υγείας ή διάφορες ερευνητικές εργασίες για την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη να αναδείξουν τις επιπτώσεις της εξόρυξης χρυσού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, ώστε να γίνει κτήμα της νέας γενιάς η αξία του σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον και η επιδίωξη μιας ανάπτυξης στα μέτρα της φύσης και του ανθρώπου.


Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ροδόπης

            Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας                Βασιλειάδης Μιχάλης                                   Λίτσος  Ευάγγελος


Δεν υπάρχουν σχόλια: