Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Κατατέθηκε από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ η με αριθμό πρωτοκόλλου  1113/7.10.2019 ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β' 2307/7-7-2017) για  την επιχορήγηση επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών.  Ο βουλευτής Ροδόπης ρωτά το αρμόδιο Υπουργείο για το αν υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου τα άτομα ηλικίας 55 – 67 ετών που ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα όπου προσλήφθηκαν και για μετά τον Δεκέμβριο του 2019 οπότε ολοκληρώνεται ο συγκεκριμένος κύκλος του προγράμματος αυτού. 
                                 «Επικίνδυνη ανακύκλωση ανεργίας για άτομα ηλικίας 55 –67 ετών»
Στην ερώτηση επισημαίνεται πως η διάρκεια του εν λόγω προγράμματος για τις επιχειρήσεις που εντάχτηκαν το 2017 έχει ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019, καθώς συμπληρώνονται ημερολογιακά τα δύο 12μηνα και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα νέας επέκτασης του προγράμματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα άτομα της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 55 – 67 ετών που ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να οδηγηθούν εκ νέου στην ανεργία.

Ο Ιλχάν Αχμέτ με την ερώτησή του προς το αρμόδιο Υπουργείο ζητά να μάθει για το αν υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου τα άτομα ηλικίας 55 – 67 ετών που ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα να μην βρεθούν και πάλι στο ταμείο ανεργίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις και μετά από 24 μήνες εργασίας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται. Παράλληλα, με την συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ερώτηση τίθεται επί τάπητος το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα  της άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών που οφείλουν να ακολουθηθούν εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ώστε να αντιμετωπιστεί η ανακύκλωση της ανεργίας ειδικά για τα άτομα της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 55 – 67 ετών.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Προς τον Υπουργό: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: Επικίνδυνη ανακύκλωση ανεργίας για άτομα ηλικίας 55 –67 ετών.
Το Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, καθώς και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, με σκοπό τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών (ΦΕΚ Β' 2307/7-7-2017).
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ, η διάρκεια του προγράμματος, για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν ή ύστερα από τη λήξη του 12μήνου απασχόλησης.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές, πως για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση για τους μακροχρόνια ανέργους, που εντάχτηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα ήδη από το 2017, η διάρκεια του έχει ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019, καθώς συμπληρώνονται ημερολογιακά τα δύο 12μηνα και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα νέας επέκτασης του προγράμματος.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως άτομα της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 55 – 67 ετών που ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγούνται εκ νέου στην ανεργία, ακόμη και αν μετά από 24 μήνες εργασίας εξυπηρετούν πια πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται. Παράλληλα, γίνεται φανερό πως με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια επικίνδυνη ανακύκλωση ανεργίας και μάλιστα για άτομα που είτε έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα, αλλά δεν έχουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, είτε τους υπολείπονται λίγα ένσημα για να θεμελιώσουν το δικαίωμα σύνταξης.
Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο και παρά τα όσα ευεργετικά προσφέρουν τέτοιου είδους απαραίτητα προγράμματα δεν μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά για επιφανειακές μειώσεις των ποσοστών ανεργίας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ανέργων. Για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας απαιτούνται πολιτικές που δεν θα επικεντρώνονται μόνο στο κατά πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων, αλλά στα ποιοτικά και εξατομικευμένα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τα απρόσωπα ποσοστά και που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, οι οποίοι με αυτούς τις πρακτικές βρίσκονται ουσιαστικά σε μια αέναη αναζήτηση εργασίας.
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάσθε:
1.       Σκοπεύετε να δώσετε κίνητρα στις επιχειρήσεις, στους φορείς και στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα που εντάχτηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος;
2.       Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για τα άτομα ηλικίας 55 – 67 ετών που απασχολήθηκαν ή συνεχίζουν να απασχολούνται ως το τέλος του 2019 στο εν λόγω πρόγραμμα ώστε να μην εγγραφούν εκ νέου στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;
3.       Με ποιες συγκεκριμένες πολιτικές θα αντιμετωπίσετε την ανακύκλωση της ανεργίας ειδικά για τα άτομα της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 55 – 67 ετών;   

Ο ερωτών Βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ - Ροδόπης
Κίνημα Αλλαγής

Δεν υπάρχουν σχόλια: