Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

    Πέμπτη,01-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                               Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                               Τρύφωνος Κομοτηνῆς.
                              


·    Παρασκευή,02-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
             7:00 μ.μ.          ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου
                                      Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
                                      στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ροδίτου.

·  Κυριακή,04-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
        πρωΐ               Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρωνείας.


·  Κυριακή,04-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλη-
                          τικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό
                          Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἰασίου.

·  Δευτέρα,05-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
7:00 μ.μ.          λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορ-
                        φώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.

·  Τρίτη,06-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-
        πρωΐ          ζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.


·    Τρίτη,06-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     7:00 μ.μ.       λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ
                           Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Μεταμορ-
                          φώσεως τοῦ Σωτῆρος Μέσσης.

·    Τετάρτη,07-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     7:00 μ.μ.           λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                               Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                               Γεωργίου Ἀράτου.

·    Πέμπτη,08-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     6:30 μ.μ.           λουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπερ-
                              αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀετολόφου.

·    Πέμπτη,08-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     7:30 μ.μ.           λουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπερ-
                              αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πέτρας.

·    Παρασκευή,09-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
     7:00 μ.μ.                  ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                                                     Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό
                                                     Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιθέας.

·  Σάββατο,10-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό Ἱερόν
        πρωΐ                Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιοὺ Προσκυνητῶν (ἔναντι ΚΑΑΥ) .

·  Σάββατο,10-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
7:00 μ.μ.           ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως
                                                Θεοτόκου Κασσιτερῶν.

·  Κυριακή,11-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
        πρωΐ               Κοιμήσεως Θεοτόκου Φαναρίου.

·    Κυριακή,11-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
     7:00 μ.μ.       λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ
                           Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
                           Ταξιαρχῶν Ξυλαγανῆς.

·    Δευτέρα,12-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
     7:00 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                                               Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον
                                               Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίου Ζήνωνος συνοικισμοῦ Ταχυ-
                                               δρομικῶν.

·    Τρίτη,13-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
     7:00 μ.μ.       ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος
                                          καί τῶν Ἐγκωμίων πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                          Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·    Τετάρτη,14-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
     7:00 μ.μ.         ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό
                                            Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·  Πέμπτη,15-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-
        πρωΐ              ζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·  Πέμπτη,15-08-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
7:00 μ.μ.         λουθίαν τοῦ μεθεόρτου ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
                        Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρωνείας.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: