Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Το νέο Δ.Σ. του ΜΓΣ Ελπίς Σαπών


Πρόεδρος: Μπασδάνης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Μοσχάκης Δημήτριος
Γ. Γραμματέας: Μαυρόπουλος Χρήστος
Ειδικός Γραμματέας: Πέιτσος Ιωάννης

Ταμίας: Μπαλτά Τουντζάι
Έφορος  Τσαβδάρης Νικόλαος
Μέλος: Χριστοδναν Κωνσταντίνος
Υπεύθυνοι Τμημάτων υποδομής: Μαυρόπουλος Χρήστος, Μπαλτά Τουντζάι

Δεν υπάρχουν σχόλια: