Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ


 
·         Πέμπτη,25-07-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ μετά τοῦ
     7:00 μ.μ.           προσκληθέντος Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου, Βοηθοῦ
                              Ἐπισκόπου τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ
                              Πατριαρχείου, στόν αὔλειον χῶρον τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ
                              Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς τήν θαυματουργόν                                         

                              δεξιάν χεῖρα τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ
                              Μεγάλου ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
                              ὅπου φυλάσσεται, ἐν συνεχείᾳ δέ θά τελεσθῇ ἡ  ἀκολουθία τοῦ
                              ἑσπερινοῦ μετ’ ἀρτοκλασίας καί Θείου κηρύγματος καί ἡ λιτάνευσις
                             τῶν σεβασμάτων τῆς πίστεώς μας διά κεντρικῶν ὁδῶν τῆς πόλεως.
                                            

·  Παρασκευή,26-07-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν
             πρωΐ                   πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς.

·                          Παρασκευή,26-07-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά
                 7:00 μ.μ.             τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
                                      Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου.

·                          Σάββατο,27-07-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ ἐπί τοῖς
       πρωΐ                ὀνοματηρίοις Αὐτοῦ στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ
                                τῆς Θεοτόκου  Κομοτηνῆς, ὅπου κατά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου
                                θά δεχθῇ τάς εὐχάς Κλήρου καί Λαοῦ.

·                          Κυριακή,28-07-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν
        πρωΐ               Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμαξάδων.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια: