Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής ΑλεξανδρουπόλεωςΤην Κυριακή 1 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη της Α­γί­ας εν­δό­ξου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Κυ­ρια­κής, πα­νη­γυ­ρί­ζει ο ο­μώ­νυ­μος Ιε­ρός Να­ός της πό­λε­ώς μας, όπου φυλάσσεται τεμάχιο εκ του ιερού λειψάνου της Αγί
ας.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου το α­πό­γευ­μα και ώ­ρα 7.00’ μ.μ. θα ψα­λεί ο Μέ­γας Αρχιερατικός Ε­σπε­ρι­νός με αρ­το­κλα­σί­α χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ανθίμου και στη συ­νέ­χεια θα α­κο­λου­θή­σει η λι­τά­νευ­ση της Ι­ε­ράς Ει­κό­νος της Αγίας.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας Κυριακή 7 Ι­ου­λί­ου, θα τε­λε­σθεί η Πανηγυρική Θεί­α Λει­τουρ­γί­α α­πό 7.00’ μέ­χρι 10.00’ χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ανθίμου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια: