Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣΣτο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί αεροψεκασμός προνυμφοκτονίας την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.


Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Φυσικό και αγροτικό περιβάλλον της Π.Ε. Ροδόπης (ευρύτερες περιοχές Κοπτερού, Διαλαμπής, Σάλπης, Γλυκονερίου, Φαναρίου, Μέσης, Γλυφάδας, Ιμέρου και περιοχές πέριξ των λιμνών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας, της παραλίας Μέσης και Γλυφάδας, του Λιμανιού Ιμέρου και του Δέλτα ποταμού Φιλιουρί).
Ώρα έναρξης αεροψεκασμών: 06:00 – 14:00

Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού, για λόγους καθαρά προληπτικούς.

Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.11059/08-02-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας (ΑΔΑ:ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και το Δ1α/Γ.Π. 8710/29-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΓ1465ΦΥΟ-ΘΟΤ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στα υπ’ αρ. πρωτ. 965/14952/01-02-2019, 1988/32869/27-03-2019 και 3378/65085/12-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ω2Υ4653ΠΓ-Ζ0Θ) έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εφαρμογή θα γίνει:
Ø  με ευθύνη του ανάδοχου φορέα (ASNF Αεροεφαρμογές ΙΚΕ).
Ø  με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
Ø  με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ø  Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα που ορίζονται στα ανωτέρω υπ’ αριθ. 965/14952/01-02-2019, 1988/32869/27-03-2019 και 3378/65085/12-04-2019 Έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 8710/29-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΓ1465ΦΥΟ-ΘΟΤ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο αεροψεκασμός θα γίνει εντός των επομένων ημερών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:
§    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
            τηλ. 2531354141, 2531354107


Δεν υπάρχουν σχόλια: