Σάββατο 11 Μαΐου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝΣύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη 1999, ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή, ή καριέρα , αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας . Η ρίζα της λέξης είναι λατινική (voluntas: θέληση)
Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη και ανιδιοτελής προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για την κοινή ευημερία και αποτελεί δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας, δεδομένου ότι διαμορφώνει στάση ζωής και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο, ικανό να διαμορφώσει συνθήκες αντιμετώπισης προβλημάτων.

     Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την ένταξη σε προγράμματα δράσης και στόχο έχει την προώθηση του ιδεώδους , του εθελοντισμού και τη δημιουργία κοινωνίας αλληλεγγύης.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής , της πολιτικής πρόνοιας, ένας αλληλέγγυος Δήμος θα πρέπει να ασκεί δράσεις , να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ευνοούν τον εθελοντισμό και θα ενισχύουν τις εθελοντικές δραστηριότητες , οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με τη φιλανθρωπία.
Μία νέα ηγεσία ανθρωποκεντρικής αναφοράς στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών πρέπει να “επενδύσει” στο ανθρώπινο κεφάλαιο του τόπου και την ευαισθησία του με τη δημιουργία ενός ανανεωμένου  γραφείου εθελοντών/ εθελοντισμού το οποίο θα υπάγεται απευθείας στο αυτοτελές γραφείο Δημάρχου.
Από το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας προγραμματικής αυτοδιοικητικής περιόδου , θα πρέπει να δημιουργηθεί “Μητρώο Εθελοντών Δήμου Μαρωνείας-Σαπών” , σύμφωνα και με όσα  προβλέπουν οι αυτοδιοικητικοί κώδικες και Νόμοι.
Το δίκτυο Εθελοντών Δήμου Μαρωνείας-Σαπών θα προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορους τομείς  όπως :
α)  Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοιας
β)  Δημόσια Υγεία και πρόληψη
γ)  Υπηρεσίες σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
δ)  Πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος και πολιτισμός
ε)  Τουρισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: