Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ.Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρά τη μεγάλη σημασία που έχει η  ανάπτυξη της Γεωθερμίας, ως Ανανεώσιμης Πηγή Ενέργειας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μόνο ένα μικρό μέρος του διαθέσιμου δυναμικού αξιοποιείται σήμερα.
Η αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και ποικολοτρόπως στην οικονομική ανάπτυξη μιάς περιοχής και στη δημιουργία πυρήνων οικονομικής δραστηριότητας.
Το νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι μια πρό(σ)κληση και για το Δήμο Μαρώνειας-Σαπών.¨Όπως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αξιοποίησης της γεωθερμίας της περιοχής χωρίς υπερβολές και ανέφικτους στόχους αλλά με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του πεδίου της.
Κι αυτές είναι οι εξής.Που είναι όμως για τον τόπο μας σημαντικές.
         Θέρμανση θερμοκηπίων
         Θέρμανση εδάφους
         θέρμανση χώρων και παροχή ζεστού νερού χρήσης
         Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες και καλλιέργειας άλγης)
         Αγρο-βιομηχανικές χρήσεις
         Σε λουτρά και κολύμβηση
         (Περιορισμένη) Τηλεθέρμανση κτηρίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: