Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·         Παρασκευή,05-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    13:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν 
                                     Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στή Σχολή
                                     Δοκίμων Ἀστυφυλάκων Κομοτηνῆς.


·         Παρασκευή,05-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    5:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν 
                                     Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στήν Ἱερά Μονή
                                     Ὁσίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

·         Παρασκευή,05-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν 
                                     Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό
                                     Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

·         Σάββατο,06-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-      
    6:00 μ.μ.             λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς
                                ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν κλίσεων πρός τιμήν τῶν
                                ἱεροπαίδων καί τῶν ὑποψηφίων Κληρικῶν.

·         Κυριακή,07-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό       
    πρωΐ                   Ἁγίου Γεωργίου Προσκυνητῶν.

·         Κυριακή,07-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς ἐπιμνημοσύνου       
    11:30 π.μ.            δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων κατά τήν μάχην τῶν
                                 Ὁχυρῶν στό ἱστορικόν Ὁχυρόν τῆς Νυμφαίας.

·         Κυριακή,07-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά συγχοροστατήσῃ κατά τήν        
    6:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό τῆς
                                τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά
                                Χοροστατήσῃ καί θά ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
                               Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.


·         Τρίτη,09-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν Θείαν        
    6:00 μ.μ.        Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό
                          Ἁγίου Δημητρίου Ἀμφίων.


·         Τετάρτη,10-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν Θείαν        
    6:00 μ.μ.             Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό
                               Ἁγίου Γεωργίου Παμφόρου.


·         Πέμπτη,11-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν Θείαν        
    πρωΐ                  Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό
                              τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά
                              ἐπευλογήσῃ τίς ἐργασίες τοῦ 4ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου.Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: