Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ


Κυρίαρχο στοιχείο για να θεωρηθεί  μία δημοτική αρχή ικανή και παραγωγική υπέρ της τοπικής κοινωνίας της αποτελεί η γνώση και ο προγραμματισμός . Να Να; γνωρίζει σε βάθος τα δρώμενα και να σχεδιάζει την αξιοποίηση των ευκαιριών.
Έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά η σημερινή διοίκηση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών; Διαθέτει τα απαραίτητα αντανακλαστικά ευαισθητοποίησης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και ενεργοποίησης στις προκλήσεις του μέλλοντος;
Έχουμε την αίσθηση ότι η στάση της είναι τυχαία και ερασιτεχνική. Αντιδρά αργά και καθυστερημένα αφού εμφανισθούν τα προβλήματα και οι προοπτικές.

Αναρωτιόμαστε π.χ. αν η διοίκηση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  γνωρίζει ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 μέσα από την οποία θα αναδειχθούν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα για τους Ο.Τ.Α.
Γνωρίζει δηλαδή ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής πολιτικής 2021- 2027 διατυπώνονται πλέον στα κάτωθι 5 (έναντι 11 μέχρι σήμερα) θεματικά πεδία;
1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη- καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.
2. Μια πιο “πράσινη”  Ευρώπη , με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3. Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη- κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.
4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη- υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων .
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της – βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Παρατηρούμε ότι σε όλους τους νέους θεματικούς στόχους υπάρχει ενδιαφέρον για την ΤΑ. Η εξειδίκευση τους μάλιστα, όσο έχει προχωρήσει αυτή την εποχή δημιουργεί ή αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες για τους δήμους.

Προβλέπεται π.χ. η χρηματοδότηση δια-περιφερεικών επενδύσεων στην καινοτομία που μπορεί να παράσχει δυνατότητες στους ελληνικούς ΟΤΑ να συνεργαστούν  και να περιορίσουν την απόσταση που τους χωρίζει , σε αυτό το τομέα, από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους , εντασσόμενοι οργανικά σε Διευρωπαϊκά δίκτυα και αξιακές αλυσίδες.

Ο δεύτερος θεματικός στόχος ούτως ή άλλως αποτελεί προτεραιότητα της ΤΑ για τα νέα δεδομένα.
Επισημαίνεται ότι το νέο Interreg θα χρηματοδοτηθεί , για την επόμενη προγραμματική περίοδο με 9,5 δις €.

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί προνομιακό χώρο της ΤΑ . Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των Ελληνικών δήμων στον τομέα αυτόν  ίσως αποτελέσει  έμπρακτη απάντηση στις πολιτικές συγκεντρωτισμού , που αντιμετωπίζει τελευταία.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πολίτες του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών θα επιλέξουν τη νέα ηγεσία του, πρέπει να περιλαμβάνουν τη γνώση και τον προγραμματισμό.
Για να έχει ο τόπος ελπίδα και ευήμερο μέλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια: