Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·         Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    12:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν 
                                     Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν
                                     Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσο-
                                     κομείου Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο».·         Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    5:00 μ.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν 
                                    Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στήν Ἱερά Μονή
                                    Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου.


·         Παρασκευή,22-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῆς Β΄ Στάσεως τῶν 
                                     Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό
                                     Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.


·         Σάββατο,23-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό      
    πρωΐ                   Προφήτου Ἠλιοὺ Παλλαδίου καί θά τελέσῃ Χειροτονίαν
                                Πρεσβυτέρου.


·         Κυριακή,24-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό       
    πρωΐ                   Ἁγίου Νικολάου Ἀσωμάτων.


·         Κυριακή,24-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ στόν πανηγυ-       
    6:00 μ.μ.             ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
                                Κομοτηνῆς.·         Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-       
    πρωΐ                  ρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
                               Κομοτηνῆς.


·         Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Δοξολογίας στόν       
    10:30 π.μ.           Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·         Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημνόσυνον       
    10:50 π.μ.         δέησιν ἔμπροσθεν τοῦ ἀδριάντος τοῦ Ἐθνεγέρτου Μητροπολίτου
                              Μαρωνείας Κωνσταντίου στόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
                             Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·         Δευτέρα,25-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον       
    11:00 π.μ.          δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἡρωϊκῶς
                              ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων καί κατά τήν Ἐθνικήν
                              Παλιγγενεσίαν τοῦ 1821 στό Ἡρῶον τῆς πόλεως.


·         Τετάρτη,27-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουρ-      
    6:00 μ.μ.             γίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                                Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: