Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ


Η ΕΠΣ Θράκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  για τη  σχολή προπονητών που θα λειτουργήσει στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ κατηγορίας UEFA C από 4/2 έως 16/2/2019 σε συνεργασία ΕΠΟ και ΕΠΣ Θράκης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που συνδιοργανώνει τη σχολή
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
10. Παράβολο 500€ . Το παράβολο θα κατατίθενται στον  αριθμό λογαριασμού            5353-021671-671 της ΕΠΣ Θράκης στην Τράπεζα Πειραιώς.   
Η αίτηση και η δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις  θα διατίθενται από τα γραφεία της ένωσης ή από την ιστοσελίδα της ένωσης : www.epsthrakis.gr
Λήξη προθεσμία υποβολής αιτήσεων 25/01/2019
Για περισσότερες πληροφορίες :Κομνηνός Μπόζης τηλέφωνο 2531033755 και  κινητό 6936124523.

Για το ΔΣ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: