Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Παραμένουν ζητούμενα …για το δήμο Μαρωνείας-Σαπών

Ο δήμος Κομοτηνής από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών εξασφάλισε πρόσφατα 8,5 εκατ ευρώ.
3 εκατ. για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών και 5,6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης κατάστασης του αποχετευτικού δικτύου.

Για το δήμο Μαρωνείας Σαπών δυστυχώς ακόμα παραμένει ζητούμενο το πότε θα λειτουργήσουν:
Α. Το νέο δίκτυο ύδρευσης Σαπών που δημοπρατήθηκε το έτος 2009
Β. Πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα γίνουν οι συνδέσεις στο αποχετευτικό δίκτυο Σαπών που δημοπρατήθηκε το έτος 2011.
Σε ότι αφορά την αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών, που σε πολλά σημεία τους έχουν ακόμη αμιαντοσωλήνες, φυσικά από τους ιθύνοντες ούτε λόγος…!

Δεν υπάρχουν σχόλια: