Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ανάρτηση καταστάσεων κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί οι καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2018.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018) άρθρο 3, καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας ΑΜΘ  να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  που υπάγεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και αποποιούνται του δικαιώματος ένστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: