Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Δράσεις στο δήμο Αρριανών για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδωνΜε τη συμμετοχή των πολιτών, να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης” στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ. Ο Δήμος Αρριανών συμμετείχε ως μέλος της Σύμπραξης Ροδόπης και στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ υλοποίησε μια σειρά δράσεων και ενεργειών για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, είναι η ανακούφιση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που επιτυγχάνονται με τρεις τρόπους:
Μέσω της διανομής  τροφίμων που είναι συχνές και προσφέρουν  ποιοτικώς ελεγμένα τρόφιμα
Μέσω της διανομής βασικών υλικών αγαθών, όπως είδη προσωπικής υγιεινής, οικιακού καθαρισμού κ.ά.
και μέσω των λοιπών συνοδευτικών μέτρων
Στο πλαίσιο  των συνοδευτικών μέτρων οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αρριανών αφορούσαν:
Την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για θέματα Εργασιακής Ένταξης με σκοπό την κινητοποίηση των ανέργων, τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκανστους οικισμούς Φιλύρας, Αρριανών, Οργάνης και Κέχρου. Στο πλαίσιο αυτών οι ενδιαφερόμενοι-ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για τις παροχές του προγράμματος και ακολούθησαν ατομικές συνεδρίες με την υποστήριξη ειδικών συνεργατών προκειμένου να συζητηθούν θέματα που τους απασχολούν. Τα θέματα που κατά κύριο λόγο απασχόλησαν το κοινό ήταν η αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου και εναλλακτικών μορφών αγροτικής επιχειρηματικότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις χρηματοδοτήσεις των νέων αγροτών, των εναλλακτικών καλλιεργειών, στη δημιουργία και ανάπτυξη συνεταιριστικών σχημάτων σχετικά με την  κτηνοτροφία και την εκμετάλλευση της ξυλείας του ορεινού όγκου του Δ. Αρριανών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: