Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Το μεγάλο ενδιαφέρον για φοίτηση στο ΣΔΕ Σαπών προπομπός για ίδρυση ΕΠΑΛ στις Σάπες


Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει φέτος για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σαπών.
Ενώ πέρυσι στο εν λόγω σχολείο είχαν εγγραφή 20 μαθητές περίπου, φέτος πλησιάζουν τους 150.
Τα ΣΔΕ είναι ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια έχει απήχηση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και ομάδες αφού παρέχει τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια για να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς και να είναι δικαιούχοι επιδομάτων και άλλων ευεργετημάτων.

Το ΣΔΕ Σαπών είναι ένα σχολείο που χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, σε υποδομές, σε προσωπικό και σε εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στο δεκαπλασιασμό των υποχρεώσεών του.
Παράλληλα ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και με βάση τα νέα δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή και στην εκπαίδευση γενικότερα, θα πρέπει οι ιθύνοντες και οι τοπικοί φορεί να προχωρήσουν στη διεκδίκηση δημιουργίας ενός ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσει στις Σάπες.
Το ΕΠΑΛ ως συνέχεια και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές για περαιτέρω γνώσεις, αναβάθμιση τίτλου σπουδών, επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στην πόλη και στον δήμο.
Παράλληλα θα παρέχει επιπλέον ευεργετήματα στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: