Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ:Διασφάλιση εισοδήματος βαμβακοπαραγωγώνεξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της χαμηλής στρεμματικής απόδοσης καθώς και αποζημιώσεις για τις απώλειες από τον συνδυασμό ασθενειών και καιρικών συνθηκών στην Π.Ε. Ροδόπης


Ως κυρίαρχη καλλιέργεια στην Ροδόπη έχει επιβληθεί τις τελευταίεςδεκαετίες το βαμβάκι,καθιστώντας την ως μία από τις δυναμικότερες πανελλαδικά περιοχές στην παραγωγή βαμβακιού τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.Το γεγονός αυτό συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της ταυτότηταςτου προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα και υπεραξία, μέρος της οποίας μετακυλύεται στον παραγωγό.
Εξαιτίας όμως των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν στο νομό Ροδόπης τόσο κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και την άνοιξη, παρατηρούνται σήμερα πολύ μεγάλες απώλειες παραγωγής σε χιλιάδες στέμματα καλλιέργειας βαμβακιού. Υπήρξε αρχικά έντονη ξηρασία κατά την περίοδο της σποράς και στην συνέχεια άκαιρες βροχοπτώσεις στην διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας επί των οποίων έδρασαν επιβαρυντικά και οι ασθένειες που έπληξαν την παραγωγή όπως ήταν η έξαρση του πράσινου σκουληκιού.           
Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, παρά τις επίπονες καλλιεργητικές εργασίες και συχνά τεράστιο κόστος παραγωγής, δεν φύτρωσαν καθόλου ή φύτρωσαν ελάχιστα, οδηγώντας τους αγρότες σε απελπισία και στα όρια της οικονομικής καταστροφής, αφού σε κάποιες περιπτώσεις τα χωράφια σπάρθηκαν δύο και τρείς φορές.
Η κατάσταση αυτή εκτός της δεδομένης οικονομικής ζημιάς που προκαλεί στους βαμβακοκαλλιεργητές, προφανώς έχει επηρεάσει και την στρεμματική απόδοση.Τα  διαθέσιμα επίσημα στοιχεία μέχρι τις 27 Οκτωβρίου φανερώνουν ανάγλυφα την καταστροφή που συντελέστηκε φέτος στην Ροδόπη, η οποία από δεύτερη πανελλαδικά περιφέρεια σε καλλιεργούμενη έκταση βαμβακιού μόλις και μετά βίας ξεπερνά τα μισά σε σχέση με τα περσινά κιλά!Και με τον μέσο όρο παραγωγής ανά στρέμμα -μαζί με τις ξερικές εκτάσεις που επλήγησαν περισσότερο- να ανέρχεται μόλις στα 75 κιλά!
Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή που,δυστυχώς αν δεν παρθούν μέτρα από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, θα στοιχήσει δεκάδες εκατομμύρια στον τόπο και φυσικά σε κάθε αγροτική οικογένεια.
Με δεδομένη αυτή την κατάσταση και προ του φάσματος της απώλειας των συνδεδεμένων ενισχύσεων εξαιτίας των χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων στην παραγωγή βαμβακιού στην Π.Ε. Ροδόπης, ερωτάσθε:
Α) Σκοπεύετε να λάβετε άμεσα μέτρα, όπως δύνασθε να πράξετε εντός των προθεσμιών της τρέχουσας  εκκοκκιστικής περιόδου, προκειμένου να αποτρέψετε μια διαφαινόμενη οικονομική καταστροφή από την απώλεια αγροτικού εισοδήματος στην Π.Ε. Ροδόπης; 
Β) Με ποιον τρόπο ειδικότερα θα διασφαλίσετε την συνδεδεμένη ενίσχυση για τους βαμβακοπαραγωγούς και την αποφυγή του κινδύνου απώλειας της;
Γ) Στην απάντησή στις 16-7-2018  με αριθμό πρωτοκόλλου 570/88956, που δόθηκε με αφορμή προηγούμενη ερώτησή μου για το ίδιο θέμα η οποία είχε κατατεθεί  πριν από έξι μήνες, ο πρώην υπουργός κ. Αποστόλου είχε επισημάνει ότι: «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν τηνεπικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ωςαποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του την ενλόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς».  
Συνέβησαν συνεπώς στο διατρέξαν διάστημα όλα τα παραπάνω, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί της Π.Ε. Ροδόπης;  
Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: