Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Ορκομωσία Νεοσυλλέκτων Οπλιτών 2018 Ε΄ΕΣΣΟ στην ΚομοτηνήΑνακοινώνεται ότι, την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου και ώρα 10:00, στο
Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» θα πραγματοποιηθεί, ορκωμο-σία των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2018 Ε΄ ΕΣΣΟ
των Μονάδων της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», της ΧΧΙ ΤΘΤ «ΠIΝΔΟΣ» και της IV ΤΑΞΥΠ, που εδρεύουν στην ΠΕ Ροδόπης, καθώς και του 1ου Λ/ΒΕΚΕΕΔ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: