Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις  27 -09-2018   ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

      
        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
              Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
               

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.        
Σχετικά με την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ  Α.Ε.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία»
 κ. Φώτιος Καραλίδης.

2.        
Σχετικά  με τις καταστροφές από το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.

3.        
Σχετικά με τον έλεγχο, τις παρεμβάσεις, τον καθαρισμό και τη συντήρηση ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας  στην Περιφερειακή  Ενότητα Έβρου.
Επερωτών : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος  Εξακουστός .


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :       
  1.
  2.


  3.Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καβαρατζής.

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο:  «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020».  
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού     Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.


Έγκριση  ένταξης στο ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της ΠΑΜΘ, έγκριση κατασκευής, έγκριση του τρόπου ανάθεσης, ορισμός αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπυρεσίας έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού     Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

 4.
Επικαιροποίηση - ‘Εγκριση Τροποποίησης Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης 2018.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού     Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

 5.
Έγκριση κατανομής υφισταμένων και κενών θέσεων στις Οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

  6.
Συζήτηση σχετικά μετά  τα  προβλήματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.

7.

8.
Έγκριση  σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Διδυμοτείχου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ –  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»               
Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

Έγκριση  σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της   Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,   για την υλοποίηση του έργου : «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου τμήματος Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης»   προϋπολογισμού 15.000,00 €.
Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.
 
9.


Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 141/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Μύκης γα την επίβλεψη των δασοτεχνικών έργων: 1."Κατασκευή Αγροδασικού δρόμου Σμίνθης, συνολικού μήκους 221,81 μέτρων και προϋπολογισμού 8.184,00 ευρώ με ΦΠΑ" και 2. "Κατασκευή οδού πρόσβασης – εσωτερική οδοποιία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Κενταύρου, συνολικού μήκους 2.939,00  μέτρων και  προϋπολογισμού 830.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ",  ως προς τα έχοντας υπόψη και ως προς το άρθρο 4  αυτής και ως προς το  σκέλος 2 του αποφασιστικού μέρους .
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.

10.

Επικύρωση  πρακτικών  7ης και 8ης συνεδρίασης, έτους  2018  του  Περιφερειακού    Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος  Καβαρατζής.

11.

Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος  Καβαρατζής.

 Δεν υπάρχουν σχόλια: