Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραµµα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων ∆υνάµεων στη Χλόη

Ανακοινώνεται, ότι την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2018, στρατιωτικό ιατρικό
κλιµάκιο του ∆΄ Σώµατος Στρατού και της 29
ης Μηχανοποιηµένης Ταξιαρχίας Πεζι-
κού αποτελούµενο από Ιατρό Άνευ Ειδικότητας και οδοντίατρο, θα επισκεφτεί το µει-
ονοτικό δηµοτικό σχολείο του χ. Χλόη Ν. Ροδόπης, από 09:30Ω έως 11:00Ω, για
δωρεάν υγειονοµικές εξετάσεις των µαθητών.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: