Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Σάββατο,29-09-2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ ἔναντι τοῦ   
          6:30 μ.μ.            Δημοτικοῦ Μεγάρου Σαππῶν τήν θαυματουργόν εἰκόνα τῆς
                                    Παναγίας Γουμερᾶ ἀπό τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν
                                    Μακρυνίτσης Σερρῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου,
                                    ἐν συνεχείᾳ δέ θά σχηματισθῇ πομπή πρός τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν
                                   Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν, ὅπου θά
                                   τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀναστασίμου ἑσπερινοῦ.·        Κυριακή,30-09-2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό   
          πρωΐ                   Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας, ἐν συνεχείᾳ δέ θά προστῇ
                                     τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων
                                     εἰς τήν μάχην τοῦ Κίζδερβεντ τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 1920.
                                   


  
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: