Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Επιστολή του προέδρου του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης για τις ζημιές στα καπνά


Επιστολή Του ΕΣΑΤ Χουσεϊν του Αλή, προέδρου του  Δ.Σ. του  Συνεταιρισμού  με    την    Επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ»  που  κατοικοεδρεύει  στην Κομοτηνή (Βασ. Παύλου 9) 
Προς:
-Τον ΕΛ.Γ.Α. που εδρεύει στη Μεσογείων 45 στην Αθήνα, ΤΚ 115 10
-Τον Ε.Λ.Γ.Α. (Υπ/μα Αλεξανδρούπολης)
Εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων κατά την τελευταία εβδομάδα Ιουλίου του 2018 σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές και καταστράφηκαν πολλά στρέμματα καπνών των παραγωγών μας σε ολόκληρη την περιοχή της Θράκης.

Οι διαδικασίες δηλώσεων για τις ζημίες ολοκληρώθηκαν στις 14 Αυγούστου. Όμως, παρόλο που οι δηλώσεις υποβλήθηκαν και ενημερώθηκε ο οργανισμός σας για τις ζημίες, ακόμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί το ύψος των ζημιών και να εκτιμηθεί η κατάσταση των αγρών και των καλλιεργειών.
Σας παρακαλώ να προβείτε το συντομότερο δυνατόν σε έλεγχο στην περιοχή μας, ώστε οι παραγωγοί μας να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.
Κομοτηνή, 04/09/2018
Για τον Συνεταιρισμό                    
Καπνοπαραγωγών Θράκης  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: