Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΥΤΈΡΑ
10.09.2018
ΤΡΙΤΗ
11.09.2018
ΤΕΤΆΡΤΗ
12.09.2018
ΠΕΜΠΤΗ
13.09.2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
14.09.2018
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΞΕΝΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)


ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΙΜΕΡΟΣ
ΞΥΛΑΓΑΝΗ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΔΟΥΚΑΤΑ
ΑΓ.ΘΕΟΔΟΡΟΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΜΕΣΗ
ΑΡΩΓΗ
ΦΑΝΑΡΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΣΜΟΣ
ΣΩΣΤΗΣ
ΛΗΝΟΣ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ
ΚΟΠΤΕΡΟ
ΑΜΑΞΑΔΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΜΒΡΟΣΙΑ
ΔΙΑΛΑΜΠΗ
ΜΩΣΑΙΚΟ
ΓΑΛΗΝΗ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ
ΣΑΛΠΗ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΜΕΣΟΥΝΗ
ΠΟΡΠΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ
Μ.Μ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΥΛΑΚΑΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΥΛΑΚΑ
ΠΑΡΑΔΗΜΗ
ΠΑΓΟΥΡΙΑ
Ν.ΣΙΔΕΡΟΧΩΡΙ
ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΤΕΑ
ΚΟΣΜΙΟ
ΙΣΑΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΑ
ΠΑΜΦΟΡΟ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΜΑΡΟΣ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΥΦΑΝΤΕΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΔΙΑ
ΚΑΛΧΑΣ
ΚΙΚΙΔΙΟ
ΒΙΠΕ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)


ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΣΑΠΕΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΒΕΛΚΕΙΟ
ΛΟΦΑΡΙΟ
ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΣΤΥΛΑΡΙΟ
ΓΡΑΤΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟ
ΟΜΗΡΙΚΟ
ΔΟΚΟΣ
ΑΡΑΤΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΦΥΛΛΙΡΑ
ΑΡΡΙΑΝΑ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΑΣΙΟ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ
ΜΥΣΤΑΚΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΑΓΙΔΕΣ
ΠΑΓΙΔΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια: