Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
17.09.2018
ΤΡΙΤΗ
18.09.2018
ΤΕΤΑΡΤΗ
19.09.2018
ΠΕΜΠΤΗ
20.09.2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21.09.2018
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΗΠΕΔΟ ΙΑΣΜΟΥ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΣΩΣΤΗΣ
ΛΗΝΟΣ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ
ΚΟΠΤΕΡΟ
ΑΜΑΞΑΔΕΣ

ΦΑΝΑΡΙ
ΑΡΩΓΗ
ΜΕΣΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΙΜΕΡΟΣ
ΞΥΛΑΓΑΝΗ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΔΟΥΚΑΤΑ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ

ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΓΗΠΕΔΟ ΕΚΤΕΝΟΠΟΛ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΛΤΑ
ΣΑΛΠΗ
ΑΙΓΕΙΡΟΣ
ΜΕΣΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΔΗΜΗ
ΠΑΓΟΥΡΙΑ
Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ
ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ
ΙΤΕΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΜΒΡΟΣΙΑ
ΔΙΑΛΑΜΠΗ
ΜΩΣΑΙΚΟ
ΓΑΛΗΝΗ
ΠΟΡΠΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ
Μ.Μ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΜΑΡΟΣ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΒΙΠΕ
ΘΡΥΛΟΡΙΟ
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ
ΚΟΣΜΙΟ
ΙΣΑΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΑ
ΠΑΜΦΟΡΟ
ΥΦΑΝΤΕΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΔΙΑ
ΚΑΛΧΑΣ
ΚΙΚΙΔΙΟ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΡΙΑΝΑ
ΛΥΚΕΙΟ
ΙΑΣΙΟ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ
ΜΥΣΤΑΚΑΣ
ΣΑΠΕΣ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΒΕΛΚΙΟ
ΛΟΦΑΡΙΟ
ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ
ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΣΤΥΛΑΡΙΟ
ΓΡΑΤΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟ
ΟΜΗΡΙΚΟ
ΔΟΚΟΣ
ΑΡΑΤΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΦΙΛΛΥΡΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: