Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῶν Σχολείων τοῦ Νομοῦ Ροδόπης ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ Ἔτους 2018 – 2019

Ἀγαπητές καί ἀγαπητοί,
Στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους σᾶς ἀπευθύνω θερμές εὐχές γιά ὑγιεία καί δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ ὑπεύθυνου καί ἱεροῦ σας ἔργου. Μέ τήν εὐκαιρία πού μοῦ δίνεται, θά ἤθελα νά ἐπισημάνω γιά ἄλλη μία φορά πόσο σημαντικό θεωρῶ τό λειτούργημά σας, κυρίως στά δύσκολα χρόνια πού βιώνουμε. Δέν ἐννοῶ τήν μετάδοση τῶν γνώσεων στούς τομεῖς πού θεραπεύει ἡ καθεμία καί ὁ καθένας σας. Γνωρίζω καί ἐμπιστεύομαι τήν ἐπάρκεια τῶν ἑλλήνων ἐκπαιδευτικῶν καί ἐπιστημόνων.

Μιλῶ γιά τήν εὐθύνη σας νά συμβάλετε στήν καλλιέργεια τῆς ἀληθινῆς παιδείας στούς μαθητές σας. Νά τούς θωρακίσετε ψυχικά καί πνευματικά γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς κινδύνους πού θά συναντήσουν στή ζωή τους. Μιλῶ γιά τό καθῆκον πού ἔχετε ὡς δάσκαλοι νά τούς μάθετε νά σκέφτονται καί νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καί δημοκρατικά. Νά τούς διδάξετε τήν ἀγάπη πρός τόν Ἄλλο καί τόν σεβασμό στήν ἀνθρώπινη ζωή. Νά τούς μάθετε νά ἀπορρίπτουν κάθε τί πού εὐτελίζει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια στόν βωμό τοῦ κέρδους καί τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Νά τούς ἐμφυσήσετε ἄφθαρτα ἱδανικά, ἀνθρωπιστικές ἀρχές καί ἡθικές ἀξίες, πού θά τούς βοηθήσουν νά πλεύσουν στό ταραχῶδες πέλαγος τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτισμικῆς διεθνοποίησης τοῦ καιροῦ μας, μέ ἕρμα καί πυξίδα τήν ἑλληνοχριστιανική μας παράδοση.
Εἶναι μεγάλος ὁ μόχθος καί τεράστια ἡ εὐθύνη νά συμμετέχεις στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας ἑνός νέου ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖ ἀπό σᾶς γνώση, εὐαισθησία καί ἀγάπη γιά τό ἔργο καί γιά τούς ὑπό διαμόρφωση μαθητές σας. Ἀπαιτεῖ νά τούς ἀπευθύνετε λόγο ἀληθινό καί οὐσιαστικό. Ἀπαιτεῖ ὅμως ἀπό μέρους σας καί πράξη σύμφωνη μέ τόν λόγο, γιατί εἶστε ταυτόχρονα τά πρότυπα τῶν ὅσων διδάσκετε.
Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε τόν Θεό στήριγμα καί ἀρωγό σέ αὐτήν καί σέ κάθε σχολική χρονιά!

                                                     Μέ εὐχές καί τιμή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: