Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ (ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ)


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ (ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ)

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας λαμβάνοντας  υπόψη ότι:  
1)       η θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας  για το έτος 2018 εορτάζεται στις 21 Αυγούστου και
2)       η διενέργεια θρησκευτικής σφαγής χωρίς αναισθησία είναι δυνατή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  υπό την  προϋπόθεση ότι διενεργείται σε σφαγείο.

3)       ότι κατά τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ, μεγάλος αριθμός βοοειδών  και αιγοπροβάτων σφάζεται εκτός σφαγείων, σε χώρους που  δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος.
4)       Στις εγκαταστάσεις πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος(μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον κλπ),

και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των μουσουλμάνων καταναλωτών, επισημαίνει  πως κατά την περίοδο εορτασμού του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
α) Απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων  από εκμεταλλεύσεις εκτός της Περιφέρειας
    χωρίς την έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών
β) Τα ζώα που μετακινούνται φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έγγραφα κυκλοφορίας, διαβατήρια,  σήμανση)
γ) Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων
δ) Στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και οι νομοθετικές διατάξεις για την Οζώδη Δερματίτιδα
ε) Τα ζώα προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά
Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ
α) Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής
     θρησκείας και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή.
β)  Θα διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο  σφαγείο
γ)  Συνιστάται να προτιμώνται Βοοειδή μικρότερα των 72 μηνών και Αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς αυτά 
     τα ζώα δεν εξετάζονται  για Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια και το κρέας παραλαμβάνεται άμεσα από τους  καταναλωτές. 
δ) Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας θα εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό
     εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση
ε) Από τα ζώα που πρόκειται να καταναλωθούν και είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, τα
    εξής όργανα των ζώων θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή:
  • ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο,
  • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι και ο νωτιαίος μυελός(στα ζώα μεγαλύτερα των 12 μηνών)
στ)Σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης θα πρέπει να οδηγούνται και όλα τα λοιπά, εκτός των παραπάνω,
     παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα(πλην των δερμάτων)
Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  • Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των Μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και  του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
  • Στους παραβάτες θα επιβληθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,

Παρακαλούμε όλες  τις Πολιτειακές , Περιφερειακές και Θρησκευτικές Αρχές της ΠΑΜΘ, τους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας καθώς και κάθε εμπλεκόμενο, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του «Κουρμπάν Μπαϊράμ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τα τοπικά Τμήματα Κτηνιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: