Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Δυσπρόσιτο…δεν είναι μόνο το απομακρυσμένο


Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι τα σχολεία της Ροδόπης έχουν εξαιρεθεί από την κατάσταση των δυσπρόσιτων σχολείων, κάτι που θα έχει σοβαρές συνέπειες στην πορεία τους καθώς και επιπτώσεις στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Οι ιθύνοντες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η έννοια δυσπρόσιτο σε περιοχές όπως η δική μας δεν αφορά μόνο τις χιλιομετρικές αποστάσεις, την κατάσταση του οδικού δικτύου και τη συγκοινωνιακή σύνδεση.
Αφορά πρωτίστως τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία αυτά, τις διαφορετικές μαθησιακές αφετηρίες των μαθητών, τις πολλές γλώσσες που μιλιούνται ως μητρικές, τις διαφορετικές θρησκείες, την διαφορετική καταγωγή και μια σειρά άλλων δεδομένων που τα καθιστούν πραγματικά δυσπρόσιτα για μαθητές, για γονείς και για εκπαιδευτικούς.
Οι υπεύθυνοι ας ανατρέξουν στην ιστορία των σχολείων των Σαπών και θα διαπιστώσουν ότι μέχρι τον χαρακτηρισμό τους ως δυσπρόσιτα, σε αυτά μειώνονταν συνεχώς ο αριθμός των μαθητών αφού τα παιδιά προτιμούσαν (για ευνόητους λόγους) την εγγραφή τους σε σχολεία της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης συμπαρασύροντας στις μεγάλες πόλεις και τις οικογένειές τους.
Όλοι όσοι παίρνουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις οφείλουν να κατανοήσουν ότι οι συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφικές για τον τόπο και οφείλουν να τις αναθεωρήσουν άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: